Redsense Medical erhåller besked om patentgodkännande i Kanada

Report this content

Redsense Medical meddelar att bolaget erhållit besked om godkännande av ett teknologipatent i Kanada. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 22 mars 2033.

Beskedet innebär att Redsense Medical erhåller immateriellt skydd för sitt blodläckagealarm i Kanada där bolaget redan har en närvaro genom sitt samarbete med University Health Network i Toronto.

– Patentgodkännandet innebär att vi stärker vårt immateriella skydd på en intressant marknad. Arbetet med att bredda och förstärka bolagets patentskydd är en fortgående process och godkännandet innebär att vi tar ytterligare ett steg framåt i det arbetet, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Redsense Medicals aktie är noterad på Nasdaq First North med förkortningen REDS. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar