Redsense Medical godkänt för handel på Nasdaq First North

Redsense Medical AB (publ) (”Redsense” eller ”Bolaget”) har godkänts för handel på NASDAQ First North (”First North”). Sista handelsdag på AktieTorget är den 29 september 2017 och första handelsdag på First North är den 2 oktober 2017. Redsense kommer fortsatt att handlas under kortnamnet REDS med nuvarande ISIN-kod: SE0006965158.

– Det är glädjande att Redsense har blivit godkänt för handel på Nasdaq First North, vilket är en milstolpe i bolagets historia. Listbytet kommer att öka vår trovärdighet och synlighet under vår fortsatta internationella expansion. Samtidigt underlättar det för nya investerare, i både Sverige och utomlands, att köpa aktier i bolaget, säger Patrik Byhmer, vd för Redsense Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 ‑ 10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2017.

Redsense Medical AB (publ) i korthet

Redsense Medical AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning. Företaget har sitt säte i Halmstad och har även kontor i Reston, VI., USA.

Produkten

Redsense är ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Det är mycket enkelt att använda. Sensorplåstret fästs över vennålens instickshål och ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet och kan rädda liv. Redsense Medicals vennålslarm säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, USA, Österrike, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Benelux, Belgien och Kanada.

Prenumerera

Dokument & länkar