Redsense Medical inleder process för listbyte till Nasdaq First North

Redsense Medicals styrelse har idag beslutat att inleda processen för att genomföra ett listbyte till Nasdaq First North under det andra halvåret 2017. Det planerade listbytet förväntas underlätta för internationella och institutionella investerare att bli aktieägare i bolaget samt främja bolagets internationella marknadsetablering.

Redsense Medical har utvecklat ett larmsystem som möjliggör väsentligt förbättrad patientsäkerhet vid hemodialys. Det kan både larma vid blodläckage och sända en signal via ett standardiserat gränssnitt som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stoppa blodflödet omgående. Marknadsacceptansen ökar stadigt i både Europa och USA, och det är något som även internationella investerare har börjat uppmärksamma. 

– Både insatta personer i branschen och andra internationella aktörer hör numera av sig i syfte att undersöka möjligheten att investera i Redsense Medical. Dessutom finns ett institutionellt intresse, och båda dessa investerargrupper kan lättare gå in i bolaget efter ett listbyte. Vi bedömer även att en listning på Nasdaq First North skulle utgöra en kvalitetsstämpel som kan underlätta för vår pågående internationella marknadsetablering, säger Redsense Medicals VD Patrik Byhmer. 

Bolagets styrelse ser goda möjligheter att kunna genomföra listbytet relativt skyndsamt baserat på en genomgång av de krav som ställs av Nasdaq First North. Målsättningen är därför att genomföra listbytet senast i slutet av 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 ‑ 10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 Juni 2017.

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar