Redsense Medical inleder viktig studie på tyska marknaden

Redsense Medical bryter nu in på den krävande marknaden i Berlin/Tyskland. Storsjukhuset Vivantes med ledande dialysakut i Berlin har valt att genomföra en studie med Redsense produkter efter ett långt och kvalificerat granskningsarbete. Vivantes är ägt av staden Berlin. 

Studien inkluderar även Redsense nya kateterprodukt och kommer att vara klar till mars 2017. Resultatet kommer även att presenteras i en vetenskaplig artikel.

– Att ett offentligt ägt stort sjukhus i Berlin väljer att genomföra en studie på Redsense larm för detektion av blodläckage är en tydlig signal om produktens styrka och en viktig referens i den pågående tyska och internationella expansionen säger Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 ‑ 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com 
Hemsida: www.redsensemedical.com 

Redsense Medical AB (publ) i korthet
Redsense Medical AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning. Företaget har sitt säte i Halmstad och har även kontor i Reston, VI., USA.

Produkten
Redsense ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Det är mycket enkelt att använda. Sensorplåstret fästs över vennålens instickshål och ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet och kan rädda liv. Redsense Medicals vennålslarm säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, USA, Österrike, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Holland och Belgien.

Prenumerera

Dokument & länkar