Redsense Medical kommer att starta rapportering på engelska

Report this content

Redsense Medical AB har över 95% av sin försäljning på export, de allra flesta kunder, samarbetspartners och intressenter finns utanför Sverige, i synnerhet i USA. För att underlätta för dessa väljer Redsense Medical AB att från och med halvårsrapporten rapportera på engelska.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, CEO Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 35 10 60 30
info@redsensemedical.com
www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical AB
Redsense Medical AB är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense Medical löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Redsense Medicals aktie är noterad på Spotlight med förkortningen REDS