Redsense Medical lanserar sensor för katetrar i USA

Redsense Medical har utvecklat, efter förfrågan från bolagets största kunder, ett larmsystem för dialys som kan övervaka katetrar som blodaccess istället för nålar.   Produkten, kallad ”Redsense Catheder Sensor”, lanseras nu i USA efter att alla regulatoriska krav är uppfyllda.

Cirka 90,000 dialyspatienter (ca 20%) i USA får sin dialys genom en kateter som placeras vid halsen och in i halsblodådrorna. Denna typ av kateter används både vid akut och reguljär kronisk dialys. Det är angeläget att ett blodläckage upptäcks direkt vid denna typ av blodaccess då blodmängderna är större. Genom att använda larmet minskar den medicinska risken och dess konsekvenser avsevärt. Även risken för medicinska kostnader och eventuella skadestånd som en konsekvens av olyckan minskar.

Den nya produkten är redan CE märkt och utvärderad i Sverige och Tyskland med goda resultat. Produkten kommer att marknadsföras genom Redsense etablerade säljkanaler och affärspartners i första hand.

-       Enligt våra affärspartners i USA så leder olyckor med kateter oftare till skadeståndsanspråk än från patienter med nålaccess, kommenterar Redsense Medicals vd Patrik Byhmer. Denna nya produktapplikation stärker vår position i dialysbranschen och skapar en klart ökad intäktspotential, fortsätter Patrik Byhmer, vd Redsense Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 ‑ 10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017.

Redsense Medical AB (publ) i korthet

Redsense Medical AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning. Företaget har sitt säte i Halmstad och har även kontor i Reston, VI., USA.

Produkten

Redsense är ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Det är mycket enkelt att använda. Sensorplåstret fästs över vennålens instickshål och ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet och kan rädda liv. Redsense Medicals vennålslarm säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, USA, Österrike, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Holland, Belgien och Kanada.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar