Redsense Medical tecknar distributionsavtal i Singapore med initial utvärdering vid Singapore General Hospital

Redsense Medical har tecknat ett distributionsavtal för Singapore med den asiatiska distributören Transmedic. En utvärdering av bolagets blodläckagealarm för användning i samband med hemodialys förväntas kunna inledas under Q1 2018 vid Singapores största sjukhus, Singapore General Hospital. 

Så snart produkten erhåller godkännande för försäljning och användning i Singapore kan Transmedic lägga en första order samt inleda utvärderingen vid Singapore General Hospital. Nödvändiga ansökningar för detta har inlämnats.

– Det är glädjande att vi nu kan etablera Redsense i Singapore tillsammans med Transmedic. Singapore General Hospital, där den initiala utvärderingen kommer att ske, och landets sjukvårdssystem som helhet kännetecknas av hög kvalitet och effektivitet vilket gör att vår produkt passar in mycket väl, säger Redsense Medicals VD Patrik Byhmer.

Transmedic är ett Singapore-baserat bolag med verksamhet i sju länder i sydöstra Asien som säljer och distribuerar medicintekniska produkter samt specialistläkemedel från 40 olika tillverkare till sjukhus, kliniker och hälsovårdscenter. Enbart i Singapore finns det idag över 120 dialyscenter med över 7 000 patienter varav 87 procent erhåller hemodialys.

Redsense Medical och Transmedic förväntar sig att Redsense blodläckagealarm skall kunna bidra till en minskad arbetsbörda för sjuksköterskor och annan personal i Singapore vid såväl större sjukhus med egna dialysavdelningar som vid riktigt stora specialiserade dialyscenter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar