Redsense Medicals och EDTNA/ERCAs app för utbildning om vennålsutdragning finns nu tillgänglig på engelska, tyska och spanska

Redsense Medical meddelar att utbildningsappen om vennålsutdragning som utvecklats av bolaget tillsammans med sjuksköterskeföreningen EDTNA/ERCA har lanserats i en spansk version. Det innebär att den nu finns tillgänglig på engelska, tyska och spanska.

Appen fungerar som ett utbildningsverktyg med information om vilka dialyspatienter som tillhör riskgrupper för vennålsutdragning (VND) samt hur man kan förebygga och minimera risken att drabbas inklusive träningsinstruktioner. Den har en modul som riktar sig till patienter och anhöriga, och en som riktar sig till sjukvårdspersonal.

– Genom att lansera en spansk version av VND-appen kan vi och EDTNA/ERCA bidra till öka kunskapen om vennålsutdragning hos ännu fler vårdaktörer, dialyspatienter och anhöriga. Appen är lätt att komma igång med och använda, och den har visat sig fungera mycket väl vid utbildning av vårdpersonal hos sjukhus och dialyscenter som inför Redsense blodläckagealarm, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

Samtliga tre språkversioner av appen finns tillgänglig på https://www.redsensemedical.com/index.php/training/vnd-application.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn. 

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar