• news.cision.com/
  • Redsense/
  • Redsense Medicals Styrelseordförande Bo Unéus och VD Patrik Byhmer har köpt ytterligare aktier

Redsense Medicals Styrelseordförande Bo Unéus och VD Patrik Byhmer har köpt ytterligare aktier

Report this content

Styrelseordförande Bo Unéus har köpt 10 000 aktier på marknaden till ett pris om 11,78 kr per aktie. VD Patrik Byhmer har köpt 1 000 aktier till ett pris om 11,99 kr per aktie.

Bo Unéus äger nu själv och med närstående 26.500
aktier.

Patrik Byhmer äger nu själv och med närstående 3.519.899 aktier i Redsense Medical vilket motsvarar drygt 33 % av utstående aktier.

Som tidigare kommunicerat så har Redsense Medical under de två senaste kvartalen visat på ökande försäljning, vilket vi tror kommer att fortsätta under senare delen av året.
Redsense går nu in i en spännande fas med många intressanta projekt och med ett ökat säljfokus, vilket vi tror kommer ge bra utväxling och skapa ökat aktieägarvärde. Det är även glädjande att Gerhard Dal och Oscar Duvik, två professionella investerare som varit med i Redsense Medical länge som aktieägare, redan nu valt att konvertera aktier. ” - Redsense Medicals VD Patrik Byhmer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål ochsäkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Redsense Medicals aktie är noterad på Nasdaq First North med förkortningen REDS. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar