• news.cision.com/
  • Redsense/
  • Redsense Medicals vd Patrik Byhmer har köpt 12.500 aktier på marknaden till ett genomsnittspris om 12,00 kr per aktie.

Redsense Medicals vd Patrik Byhmer har köpt 12.500 aktier på marknaden till ett genomsnittspris om 12,00 kr per aktie.

Report this content

Patrik Byhmer äger nu själv och med närstående 3.516.500 aktier i Redsense Medical vilket motsvarar drygt 33 % av utstående aktier.

”Redsense Medical har under de två senaste kvartalen visat på ökande försäljning, vilket vi tror kommer att fortsätta under senare delen av året med de många spännande projekt vi tidigare kommunicerat. Jag ser med tillförsikt inför Redsense framtid och väljer därför nu att investera ännu mer i bolaget.” - Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål ochsäkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Redsense Medicals aktie är noterad på Nasdaq First North med förkortningen REDS. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar