Redsense publicerar hållbarhetsrapport för 2020

Report this content

Redsense Medical AB meddelar idag att företaget på tisdag den 29 juni kommer att publicera sin första hållbarhetsrapport.

Rapporten är ett frivilligt initiativ från företaget för att på ett strukturerat sätt undersöka och belysa verksamhetens konsekvenser i alla led – socialt, ekonomiskt och miljömässigt – och redogöra för hur Redsense genom aktiva insatser med avstamp i Agenda 2030 strävar efter att bidra till en mer hållbar värld.

”Hållbarhetsfrågorna är den naturliga förlängningen av vårt centrala uppdrag, att öka patientsäkerheten. Vi är ett värderingsburet företag som vägleds av visionen att rädda liv, och vi måste kartlägga hur vårt avtryck ser ut för att kunna navigera mot det målet”, säger Patrik Byhmer, VD för Redsense Medical AB.

Hållbarhetsrapporten kommer att finnas tillgänglig på Redsenses webbplats, redsensemedical.com.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer
VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: info@redsensemedical.com
Hemsida:
www.redsensemedical.com

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar