Redsense tecknar avtal och inleder leveranser till schweizisk distributör

Redsense Medical har tecknat ett avtal om försäljning av bolagets larmsystem för att upptäcka och minimera blodläckage med distributören Theramed AG i Schweiz. En första order med bolagets mest avancerade larmenheter, för direktkoppling till dialysmaskiner, har redan skickats till distributören.

Redsense Medical kommunicerade i maj att bolaget slutförhandlade om ett distributörsavtal med Theramed AG i Schweiz. Avtalet har nu färdigställts och undertecknats av båda parter. 

Theramed AG har som tidigare meddelats för avsikt att leverera dialysmaskiner från japanska Nikkiso tillsammans med larmsystemet från Redsense. Dessa dialysmaskiner är de första som kan kopplas direkt till larmsystemet, vilket gör att risken för allvarlig blodförlust kan minimeras då maskinen automatiskt stänger av blodflödet om larmsystemet upptäcker ett blodläckage. 

En första order med larmsystem som är utrustade för direktkoppling till dialysmaskiner har redan skickats till distributören. Beställningen är den första med denna utökade funktionalitet som Redsense Medical levererar till kund. 

– Det är glädjande att vår distributör i Schweiz nu kan börja leverera en helhetslösning för hemodialys som inkluderar vårt branschledande system för minimering av allvarligt blodläckage. Att kunna visa upp denna funktionalitet i drift på en ledande marknad som Schweiz är ett viktigt steg för oss som bolag, säger Redsense Medicals VD Patrik Byhmer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 ‑ 10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2017.

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar