Redsense tecknar distributionsavtal för Nederländerna med Dirinco BV

Redsense Medical har tecknat ett distributionsavtal för Nederländerna med Dirinco som bygger på samförståndsavtalet som tecknades i september 2017. Dirinco erbjuder Redsense alarmsystem tillsammans med hemodialysmaskiner från Nikkiso och NxStage som Redsense samarbetar med. 

– Det är glädjande att vi nu har distributionsavtalet med Dirinco för Nederländerna på plats. De har kliniker som utvärderar nattdialys med dialysmaskinen Nikkiso DBB-EXA direktkopplad till vårt alarmsystem för ledande patientsäkerhet, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

Nederländerna är en stor marknad för hemodialys med knappt 5 500 patienter, varav knappt 300 erhåller dialysbehandling i hemmet. 

Dirinco har över 30 års erfarenhet av att erbjuda produkter till kunder på dialysmarknaden i Nederländerna. Bolaget säljer både egenutvecklade produkter och produkter från andra tillverkare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn. 

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2017.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar