Redsense tecknar första avtalet i Mellanöstern med distributör i Iran

Redsense Medical har tecknat ett avtal för försäljning av bolagets larmsystem för att upptäcka blodläckage i Iran med distributören Arena Darman Hegmataneh och förväntar sig beställningar under 2017. Avtalet är ett viktigt steg mot en etablering i Mellanöstern då Iran satsar stort på hälsovård och har en dialysmarknad som är cirka tre gånger så stor som marknaden i Sverige.

Redsense Medical har hittills främst fokuserat på att sälja bolagets ledande system för övervakning och larm vid blodläckage i samband med dialys på nyckelmarknader i Europa och Nordamerika. Effekten av en stadigt ökande marknadsacceptans på dessa marknader börjar nu märkas även i form av ett större intresse på övriga marknader, inklusive Mellanöstern.

Iran är en viktig marknad i regionen då landet sedan några år tillbaka genomför stora satsningar på hälsovård och medicinsk utrustning. Antalet patienter som erhåller hemodialys ökar stadigt och uppgår idag till cirka 12 500, vilket är ungefär tre gånger så många som i Sverige.

– Det här distributionsavtalet för vårt blodläckagelarm  i Iran visar på dess globala marknadspotential, och det utgör ett bra första steg inför en vidare etablering i Mellanöstern. Då distributören kontaktade oss med ett aktivt intresse för vårt system ser vi positivt på att kunna erhålla beställningar under 2017 och att därmed bidra till förbättrad dialysvård för patienter i Iran, säger Redsense Medicals VD Patrik Byhmer.

Arena Darman Hegmataneh Co. Ltd. verksamhet har nära och långvarig kontakt med över 500 sjukhus och andra vårdinrättningar över hela Iran, och Irans hälsovårdsmyndighet har listat Redsense Medical som tillverkare av medicinsk utrustning. Distributören inväntar nu endast regulatoriskt godkännande för själva importen av produkterna till Iran.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 ‑ 10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2017.

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar