• news.cision.com/
  • Redsense/
  • Redsense tecknar leveransavtal med amerikanskt bolag för utvärdering vid 26 medicinska center

Redsense tecknar leveransavtal med amerikanskt bolag för utvärdering vid 26 medicinska center

Report this content

Redsense Medical har tecknat leveransavtal i USA med en aktör inom dialysvård inför en utvärdering av bolagets blodläckagealarm. Utvärderingen inleds i april och omfattar 15 000 behandlingar vid 26 medicinska center i tre stater. 

Utvärderingen kommer att slutföras under 2018. 

Redsense Medicals blodläckagealarm är baserat på en patenterad optisk teknologi som är betydligt mer tillförlitlig än de elektriska system som finns inbyggda i en del dialysmaskiner. Redsense kan även kopplas direkt till kompatibla dialysmaskiner för automatisk avstängning av blodflödet om ett blodläckage detekteras.

Leveranserna av blodläckagealarm och sensorer kommer att ske via Redsense Medical Inc, ett dotterbolag i USA som ägs till fullo av Redsense Medical AB (publ). 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com 
Hemsida: 
www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn. 

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar