Redsense utvecklar prototyp av innovativ smart sårvårdprodukt för optisk mätning av blod och sårvätskor

Redsense Medical meddelar att bolaget har påbörjat utvecklingen av en prototyp med fungerande optisk sensormätning baserad på den innovativa, smarta sårvårdsteknologi som presenterades i november 2018. Prototypen förväntas bli klar under det andra kvartalet 2019. 

Bolagets smarta sårvårdsteknologi gör det möjligt att utveckla tunna sensorlager för optisk mätning av flertalet fysiologiska och biologiska parametrar såsom blod och sårvätskor.  Sensorlagren kan användas separat eller integreras direkt i smarta bandage eller plåster. Teknologin möjliggör individuell sårvård på ett mycket kostnads- och resurseffektivt sätt och har därmed potential att bli revolutionerande för sårvård.

– Vi har nu tagit beslutet att gå från nivå TRL 2 till 3 på NASAs skala för utvecklingsprojekt, och det ska bli oerhört spännande att kunna visa upp en fungerande prototyp redan innan sommaren, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

Som tidigare meddelats har diskussioner om eventuellt samarbete eller utlicensiering av teknologin redan inletts med stora globala aktörer inom sårvård. Dessa diskussioner förväntas bli mer intensiva och konkreta i takt med att en färdig prototyp kan visas upp för och utvärderas av dessa aktörer.  

Redsense planerar att uppdatera löpande om projektet för smart sårvård under de kommande månaderna då förhoppningen är att kunna göra betydande framsteg. Projektet och den bakomliggande teknologin har därmed potential att bygga stort värde för Redsense Medicals aktieägare.

Om marknaden för sårvårdsprodukter
Marknaden för sårvårdsprodukter omsatte ca 18 miljarder dollar under 2016, och den förväntas växa med en CAGR om 5,3 % fram till 2023. Marknadstillväxten drivs bland annat av en ökad andel äldre befolkning, fler diabetiker samt ökande investeringar inom forskning och utveckling, vilket även förväntas leda till fler forskningsframsteg inom området. Kroniska sår förväntas utgöra merparten av sårvårdsmarknaden fram till 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Redsense Medicals aktie är noterad på Nasdaq First North med förkortningen REDS. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar