Styrelseledamoten Klas Arildsson köper aktier i Redsense Medical för cirka 0,2 MSEK av vd Patrik Byhmer

Redsense Medical meddelar att styrelseledamoten Klas Arildsson har köpt 15 000 aktier av bolagets vd Patrik Byhmer till ett värde om cirka 0,2 MSEK. Transaktionen ägde rum efter börsens stängning den 25 september till kursen 10,5 kr per aktie. Klas Arildsson tillträdde som styrelseledamot i april 2017 och äger inga aktier i Redsense Medical sedan tidigare.

Klas Arildsson har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom globala dialysbolag som Gambro Renal Products och Baxter, men även inom bland annat Ericsson och Cardo Door. Han innehar idag flera styrelseuppdrag inom Getinge-gruppen inklusive ordförandeposten för Getinge Sterilization.

 – Den här transaktionen är positiv för oss som bolag då den visar på det engagemang och den starka tilltro till Redsenses ekonomiska potential som finns hos styrelsen. I sammanhanget kan även noteras att styrelsen enligt lag inte tilläts deltaga i den riktade emissionen som genomfördes i augusti. Jag hälsar Klas varmt välkommen även som delägare, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

Transaktionen genomfördes med Klas Arildsson som köpare och vd Patrik Byhmers privata bolag Pacar Holding AB som säljare. Pacar Holding innehar 1 685 581 aktier efter transaktionen vilket motsvarar knappt 16,7 procent av samtliga utestående aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar