Vd Patrik Byhmer presenterar på Life-Sciencedagen 9 mars i Göteborg

Onsdagen den 9 mars kommer vd Patrik Byhmer att presentera Redsense Medical’s verksamhet på Life-Sciencedagen i Göteborg. För mer information och anmälan gå in på http://www.lifesciencedagen.se/redsense-medical.html

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer
Vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 ‑ 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Redsense Medical AB (publ) i korthet
Redsense Medical AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning. Företaget har sitt säte i Halmstad och har även kontor i Chicago, IL., USA. www.redsensemedical.com

Produkten:
Redsense ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Det är mycket enkelt att använda. Sensorplåstret fästs över vennålens instickshål och ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet och kan rädda liv. Redsense Medicals vennålslarm säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, USA, Österrike, Tyskland, Tjeckien, Holland och Belgien.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar