Viktig användarstudie slutförd

Redsense Medical har avslutat en viktig användarstudie av den nya katetersensorn på den erkända dialysmottagningen Vivantes i Berlin.

Studien gjordes under ledning av överläkare Dr. Aregger på akutdialysmottagningen på Vivantes Klinikum i Berlin.

Studien visar att den nya katetersensorn, för central dialyskateter, är lika användarvänlig som vårt plåster för övervakning av nålen i fistlar. Redsenseplåstret, både det för kateter och det för fistlar, larmade för samtliga blodläkage som uppkom under studien. En artikel om resultaten kommer att presenteras i en vetenskaplig skrift. Vivanes kommer att fortsätta använda produkten som kund.

- Vi är mycket nöjda att studien visade att vår produkt fungerar, är lätt att använda och leverar säkerhet till patienter och vårdpersonal. Studien kommer att vara ett viktigt verktyg för vår expansion i Tyskland och övriga internationella marknadssatsningar, säger Patrik Byhmer vd Redsense Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 ‑ 10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2017.

Redsense Medical AB (publ) i korthet

Redsense Medical AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning. Företaget har sitt säte i Halmstad och har även kontor i Reston, VI., USA.

Produkten

Redsense är ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Det är mycket enkelt att använda. Sensorplåstret fästs över vennålens instickshål och ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet och kan rädda liv. Redsense Medicals vennålslarm säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, USA, Österrike, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Holland, Belgien och Kanada.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar