Analysguiden: Stor potential i unik ny behandling för torra ögon

Report this content

Vi ser stor potential I forskningsbolaget Redwood Pharma som arbetar mot områden med stora medicinska behov. 

RP101 mot torra ögon har blockbusterpotential

Redwood Pharma utvecklar ögonläkemedel för områden med stora medicinska behov. RP101-programmet riktar sig mot ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdosbehandling med östrogen längst fram i ögat. Läkemedelskandidaten är efter de positiva fas 2-resultat som presenterades under 2020, väl positionerat för fortsatt utveckling i en större avgörande fas 3-studie. I december presenterade den ansedda amerikanska forskningsorganisationen Ora, Inc. ytterligare styrkor hos RP101 som framkommit i en oberoende djupanalys. Bland annat slogs det fast att RP101 visade på statistiskt signifikant effekt vad gäller skador på hornhinnan, s.k. inferior corneal staining, med en skillnad på 0,7 enheter mot kontrollgruppen dag 90. Detta är mycket intressant när man beaktar att ögonläkemedlet Xiidra, till vilket Novartis nyligen förvärvade rättigheterna i en affär värd upp till USD 5,3 miljarder, visade en förbättring på knappt 0,1 enheter efter tre månaders behandling.

Potential för RP501 att bli receptfri produkt

Bolagets andra program, RP501, är avsett att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation med både män och kvinnor. I den avslutade fas 2-studien av RP101 framkom även att bäraren IntelliGel hade egenskaper värda att utveckla vidare. Baserat på detta har Redwood Pharma nu startat projektet RP501 som har goda förutsättningar att kunna bli en receptfri produkt. Då OTC-produkter har en lägre prisnivå, är försäljningspotentialen för RP501 lägre, i nivån USD 50 miljoner per år. Produkten har för bolaget dock den fördelen att den relativt snabbt kan utvecklas och nå ut på marknaden för att generera intäkter inom två till tre år.

Vi inleder bevakning med riktkurs 14 kr

Redwood Pharma är ett utvecklingsbolag och en investering i bolaget är förknippad med betydande risk. Vid fortsatt positiva studieresultat ser vi dock stor potential i bolagets aktie. I vår värderingsmodell antar vi i bas-scenariot att en lansering av RP101 sker år 2025, samt att läkemedlet når en toppförsäljning på EUR 500 miljoner. Vi inleder därför bevakning av Redwood Pharma med en riktkurs på 14 kr. I vårt mer optimistiska bull-scenario landar motiverat värde på 28 kr per aktie, och i det mer pessimistiska bear-scenariot är motsvarande siffra 7 kr per aktie. I januari har bolaget även annonserat att man har för avsikt att byta lista till Nasdaq First North.

Läs analysen här. 

Prenumerera