Marknadsmeddelande 250/17 - Sista dag för handel med Redwood Pharma AB:s teckningsoption TO 2 är den 12 oktober, 2017

Sista dag för handel i bolagets teckningsoptioner, REDW TO 2, är den 12 oktober 2017. 

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: REDW TO 2
ISIN-kod: SE0009994700
Oderboks ID: 141864
CFI: RWXXXX
FISN: REDW/TO 2
Sista handelsdag: 12 oktober 2017

Stockholm den 9 oktober, 2017
AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se 

Om oss

Redwood Pharma ska utveckla nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora medicinska behov och god marknadspotential. Kompetensen inom Bolaget ligger främst inom formulering och tidig klinisk utveckling, varför licensavtal därefter ska ingås med större läkemedelsbolag. Licenspartnern ska i sin tur slutföra de kliniska försöken, registrera produkterna och därefter marknadsföra och sälja produkterna. Redwood Pharma ska få sina intäkter från multipla licensavtal med större läkemedelsbolag.

Prenumerera