Marknadsmeddelande 79/18 - Information om företrädesemission i Redwood Pharma AB

Report this content

Den 29 mars 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (REDW) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 3 april 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 6,75 sek (1:4 á 6,75 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 6 april 2018 till och med den 19 april 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 6 april 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 6 april 2018 till och med den 23 april 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: REDW TR
ISIN-kod: SE0011088616
Orderboks-ID: 49L3
CFI: RSSXXR
FISN: REDWOODPHA/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 6 april 2018
Sista handelsdag: 19 april 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: REDW BTA
ISIN-kod: SE0011088624
Orderboks-ID: 49L2
CFI: ESNUFR
FISN: REDWOODPHA/SH
Handelsperiod: 6 april 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 


Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 29 mars 2018.


Stockholm den 26 mars, 2018

AktieTorget
08-511 68 000 
info@aktietorget.se