Marknadsmeddelande210/17 – Information om teckningsoption Redwood Pharma TO 2 i Redwood Pharma AB

Första dag för handel med teckningsoptioner Redwood Pharma TO 2 är den 4 augusti 2017.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 2 – 16 oktober, 2017.

Sista dag för handel är den 12 oktober 2017.

Information om optionen:

Kortnamn: REDW TO 2
ISIN-kod: SE0009994700
Orderboks-ID: 141864
Handelsperiod: Den 4 augusti 2017 till den 12 oktober 2017
Teckningsperiod: Den 2 oktober 2017 till den 16 oktober 2017  
Villkor: Två (2) teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen motsvarar 80% av ett volymvägt genomsnitt för Bolagets aktier under perioden 18 – 29 september 2017. Teckningskursen kan dock inte överstiga 5,52 SEK/aktie.

Stockholm den 26 juli 2017 

AktieTorget
08-511 68 000

e-post info@aktietorget.se 

Prenumerera