Yaytrade ingår partnerskap med sportmodevarumärket ICANIWILL

Report this content

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i mars ingått avtal med ICANIWILL AB (”ICIW”). Avtalet gäller under 2022 och avser ny försäljning av överlager. Antalet produkter uppskattas inledningsvis till ca 6000 st. 

ICIW är ett av de snabbast växande sportmodevarumärkena i Norden inom både dam- och herrsegmentet. Genom innovativa plagg med, högkvalitativa material och tekniska detaljer vill ICANIWILL hjälpa sina kunder att prestera på högsta nivå.

ICIW väljer nu att inleda partnerskap med Yaytrade för försäljning av sina utgående lager och samples.

Vi har valt att samarbeta med Yaytrade eftersom de är experter på att förlänga modelivscykeln. Som ett perfekt komplement till våra andra distributionskanaler hjälper de oss att skapa en positiv inverkan genom att sälja överlager från noggrant utvalda kollektioner till den miljömedvetna konsumenten”, säger Nina Ludwig Lindelöf, Director of Wholesale, ICANIWILL AB

Vi är mycket stola över vårt partnerskap med ICANIWILL. Bolaget är ett av de snabbast växande sportmodevarumärkena i Norden och har idag en internationell kundbas som sträcker sig även utanför Europa. Att Yaytrade knyter till sig ytterligare ett av de ledande varumärkena inom sitt segment genom ICIW påvisar tydligt att Yaytrade etablerar sig mer och mer som en av de ledande plattformarna inom vårt segment. ICIW’s hållbarhetsarbete går likväl helt linje med vårt”, säger David Knape, VD, Ytrade Group AB (publ)

Antalet produkter uppskattas inledningsvis till ca 6000 st. Den första försäljningen beräknas äga rum under Q2 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Knape, VD, Ytrade Group AB (publ)
E-post: david.knape@yaytrade.com
Telefon: +46 70 999 90 09

Denna information har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ytrade Group AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Yaytrade
Ytrade Group AB (publ) är ett svenskt fashion-tech bolag som driver marknadsplatsen Yaytrade. Bolaget bildades i Sverige och registrerades hos Bolagsverket under 2015. Den första versionen av Yaytrades marknadsplattform lanserades för allmänheten i slutet av 2017.

På Yaytrade kan privatpersoner handla premium fashion och livsstilsprodukter från varumärken och bolag som genom Yaytrade säljer ut utgående lager, samples och returer genom digitaliserade ”pop-up butiker”.Bolaget bedriver även försäljning av premium second hand från privatpersoner och influensers där användarna skapar sin egna e-butik där de kan skapa annonser själva eller använda bolagets pick-up service. Yaytrade har en urban användarbas och en utstickande design som b.la plockade hem silver i Svenska Designpriset under kategorin e-handel 2020.Bolagets marknadsplattform är en egenutvecklad högteknologisk e-handelsplattform där premiummode möter den cirkulära ekonomin i syfte att bidra till ett mer hållbart konsumentbeteende som driver miljösmart modekonsumtion.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-mail: adviser@eminova.se
För mer information, se www.investor.yaytrade.com

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Yaytrades avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Yaytrades framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Yaytrade är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Yaytrade anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Yaytrade garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Yaytrade eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Prenumerera

Dokument & länkar