Dansk migränmetod lanseras i Sverige

Report this content

Nära 1,4 miljoner svenskar lider av migrän och sjukdomen orsakar mycket lidande för både individer och samhälle. En ny revolutionerande metod, utvecklad av danska forskare, ökar CO2-halten i kroppen och motverkar många migränanfall. Efter inledande studier lanseras den nu i Sverige.

”Var 10:e svensk man och var 5:e svensk kvinna lider av migrän och jakten på lösningar har pågått under lång tid runt om i världen,” säger Hanna Nilsson, Sverigechef på Rehaler. ”Många av de befintliga lösningarna ger viss lindring samtidigt som de också kan ge biverkningar.”

En orsak till den bristande lindringen hos läkemedel är att många lösningar inte hinner tas upp i kroppen i tid för att stoppa ett migränanfall. Dessutom förekommer det att man blir dålig i magen av migränanfallet och kräks upp den migränmedicinen innan den hinner tas upp i kroppen.

”Det är därför som vi utvecklat läkemedelsfria Rehaler, som snabbt och effektivt bryter den kedjereaktion som uppstår vid migränanfall och hämmar utvecklingen av anfallet,” säger Hanna Nilsson. ”Genom att använda kroppens eget CO2 kan vi snabbt och effektivt motverka syrebristen i hjärnan, som är en viktig faktor vid migränanfall.”

Når fram till hjärnan i tid

Rehaler säkerställer rätt mängd CO2 i inandningsluften samtidigt som en stabil syrenivå hålls. På det sättet ändras blodgasvärden och blodets PH-balans, vilket nedsätter nervsystemets påverkan och ökar hjärnans syreförsörjning markant, så att migränanfallet stoppas och motverkas.

”Rehaler använder det CO2 som kroppen själv producerar och är helt utan läkemedel och saknar de biverkningar som vanlig migränmedicin ger,” säger Hanna Nilsson. ”Till skillnad från läkemedel når den fram till hjärnan i tid och kan stoppa ett anfall inom 10 sekunder.”

Lätt att ha med sig

Forskarna bakom Rehaler har fokuserat på att göra lösningen så användarvänlig som möjligt och den nya metoden består av fyra delar som är små nog att ha med sig i fickan eller lilla väskan.

  1. Engångsinhalator, som man andas in genom
  2. Syremätare som noga under behandlingen kontrollerar kroppens syrenivå
  3. En mjuk näsklämma som hjälper med att säkra en korrekt CO₂ nivå.
  4. En smartphone-applikation som guidar användare till optimal behandling samt ger personlig feedback efter varje anfall.

Pengarna-tillbaka garanti

Eftersom migrän finns i många olika varianter, är det inte säkert att Rehaler passar alla användare. På www.rehaler.se kan man göra ett test och se om ens migrän är lämplig för behandlingen och man erbjuder också en pengarna-tillbaka garanti.

En kontrollerad, slumpmässig och dubbelblind studie av Rehaler som gjorts vid Hovedpineklinikken på Åhus Universitet visar på tydlig effekt vid användning, med en 45% smärtlindring vid första behandlingen och en 78% smärtlindring vid den andra behandlingen. Resultatet av studien har också publicerats i världens mest erkända huvudvärks- och migräntidskrift, Cephalalgia, att läsas här: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0333102418797285

Viktig information om användning

Rehaler är receptfri och kan användas av patienter över 18 år. Rehaler får inte användas av personer med allvarliga lungsjukdomar som KOL, andra kroniska lungsjukdomar, akut astma, lunginflammation, på ett flyg eller på en höjd på 2000 meter över havet.

Priset för en Rehaler ligger i nuläget på 2 499 SEK (Inkluderar pengarna-tillbaka garanti om man inte är nöjd)

För mer information, vänligen besök: www.rehaler.se

Presskontakt:

Hanna Nilsson, Sverigechef för Rehaler

T: +46 (0)72 - 324 46 83
E: hn@rehaler.com

Historien bakom Rehaler (och forskningsbolaget BalancAir)

När Troels Johansen var forskarstudent vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU) saknade han en fungerande behandling för sina andningsproblem. Han började fördjupa sig i vetenskapen kring lungornas utväxling av syre och CO2 och hur dessa två påverkar kroppen. Han blev positivt överraskad över effekten av dessa på sina andningsbesvär och konstruerade en enkel apparat som ökar CO2 utan att behöva tillgång till gasflaskor eller att syrehalten i blodet faller.

Efter en investering från sin far Eivind kunde han utveckla den första riktiga apparaten i forskningsbolaget BalancAir, ansöka om patent och göra en första klinisk studie. I samband med studien upptäcktes att apparaten hade stor potential för att behandla migrän och Troels fortsatte sin forskning. 2013 vann man pris i kategorin Life Science i Venture Cup, en tävling för nystartade företag.

Av en slump kom Troel i kontakt med Erik Othel Jacobsen som dels lidigt av migrän i många år och dels hade 30 års erfarenhet som plastingenjör. Tillsammans utvecklades behandlingen ytterligare för att kunna lanseras på marknaden.

I nuläget består BalancAir av 9 välrenommerade specialister inom utveckling och produktion av medicintekniska produkter och samarbetar med några av de mest framstående migränexperterna i Danmark. Företaget har också en Scientific Advisory Board, som består av:

  • Överläkare och PhD Henrik Winther Schytz, Dansk Hovedpinecenter Rigshospitalet Köpehamn
  • Smärtforskare, lektor och PhD Parisa Gazerani från Aalborg Universitetssjukhus
  • Avdelningsläkare och PhD Anders Hougaard, Dansk Hovedpinecenter Rigshospitalet Köpehamn

För mer information, vänligen besök: www.rehaler.se

Taggar: