Reitan Convenience Sweden utses till Karriärföretag 2016

Idag presenteras Reitan Convenience Sweden AB som ett av 2016 års Karriärföretag.  Utmärkelsen ges årligen av föreningen Jobtip Karriärföretagen till 100 företag som erbjuder unika utmaningar inom sina företag och ett genuint engagemang för medarbetare. 

Reitan Convenience Sweden (RCS) med varumärkena Pressbyrån och 7-Eleven, har i år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. I motiveringen nämns bland annat företagets interna utbildningsprogram som ger möjlighet till vidareutveckling samt företagets noggranna rekryteringsarbete som resulterat i en rik mångfald i verksamheten.

-       Jag är verkligen stolt över att vi utnämnts till Årets Karriärföretag 2016, det är en fin bekräftelse på att vi gör rätt och attraherar de fantastiska medarbetare som vi har, säger Magnus Carlsson, VD Reitan Convenience Sweden.

Inom verksamheten finns cirka 500 butiker runt om i landet som stöttas av ett servicekontor i Stockholm med ett team på 160 medarbetare. Butikerna drivs i franchiseform där ett stort antal drivna, engagerade och högpresterande köpmän sköter den dagliga verksamheten som RCS står för. RCS bygger på ett värdebaserat ledarskap och ett proaktivt HR-arbete med bland annat ett brett utbud av utbildningar, för att ständigt utveckla människorna i verksamheten.

-       Att rekrytera drivna och duktiga köpmän ligger i vårt dna, då är det en självklarhet att vi även får en vinnande mångfald bland medarbetare och köpmän. Inom RCS tror vi starkt på kraften i ett värdebaserat ledarskap, att låta människor och sunda affärer växa genom att ge våra medarbetare och köpmän en stadig grund att stå på, säger Malin Eklund, HR-chef på Reitan Convenience Sweden.  

Juryns motivering:
Genom sina aktiviteter att stärka koncepten för Pressbyrån och 7-Eleven, har Reitan Convenience Sweden AB (RCS) lyckats skapa engagerade ambassadörer som driver företagets butiker. I viljan att premiera intern utbildning, har RCS skapat en stark och attraktiv utbildningsportfölj för sina medarbetare. Vidare har ett framgångsrikt rekryteringsarbete visat att RCS värdesätter mångfald på såväl servicekontoret som i butik, och tillsammans med ett tydligt socialt engagemang utses RCS till ett av Sveriges 100 Karriärföretag 2016.

För mer information:
Malin Eklund, HR-chef Reitan Convenience Sverige, malin.eklund@reitanconvenience.se, 08-587 49 053

Reitan Convenience Sweden AB är sedan 2004 franchisegivare inom koncepten Pressbyrån och 7-Eleven och har idag verksamhet genom drygt 500 butiker. Reitan Convenience har under de senaste åren haft en stor framgång på den svenska marknaden. Ett avtal med Shell/St1 innebär att Reitan Convenience driver drygt 100 bensinstationer under två av världens starkaste varumärken Shell och 7-Eleven. Reitan Convenience Sweden AB ägs av det norska bolaget Reitangruppen AS som är verksamt inom affärsområdena dagligvaruhandel, servicehandel och distribution i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Litauen, Estland samt Lettland. Varuomsättningen för Reitangruppen 2014 blev drygt 81,6 miljarder NOK. 
För mer information se: 
www.pressbyran.sewww.7-eleven.se och www.reitangruppen.no 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar