Delårsrapport Rejlers AB januari – juni 2020

Report this content

April – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 9,7% till 698,5 MSEK (636,4)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till -2,3% (1,0)
 • Justerad EBITA, exklusive omstruktureringskostnader, ökade till 43,5 MSEK (32,3) och justerad EBITA-marginal uppgick till 6,2% (5,1)
 • Omstruktureringskostnader uppgick till 18,4 MSEK
 • EBITA uppgick till 25,1 MSEK (32,3), och EBITA-marginalen uppgick till 3,6% (5,1)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,8 MSEK (24,7) och rörelsemarginalen uppgick till 2,7% (3,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 9,8 MSEK (15,9)
 • Finansnettot uppgick till -6,1 MSEK (-2,9)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 0,50 (0,87) och efter utspädning till SEK 0,49 (0,87)

Januari – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 15,5% till 1 440,2 MSEK (1 246,8)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 2,1% (0,7)
 • Justerad EBITA, exklusive omstruktureringskostnader, ökade till 87,8 MSEK (71,0), och justerad EBITA marginal uppgick till 6,1% (5,7)
 • Omstruktureringskostnader uppgick till 18,4 MSEK
 • EBITA uppgick till 69,4 MSEK (71,0), och EBITA-marginalen uppgick till 4,8% (5,7)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 55,4 MSEK (60,2) och rörelsemarginalen uppgick till 3,8% (4,8)
 • Resultat efter skatt uppgick till 36,1 MSEK (44,1)
 • Finansnettot uppgick till -9,8 MSEK (-2,2)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 1,83 (2,41) och efter utspädning till SEK 1,79 (2,41)

Kommentarer av vd och koncernchef

”Rejlers växer med 10 procent under andra kvartalet, samtidigt som vi har genomfört ett åtgärdsprogram för att säkra fortsatt god lönsamhet i en snabbt förändrad marknadssituation till följd av den pågående covid-19-pandemin. Vårt justerade EBITA-resultat (EBITA exklusive engångskostnader) för det andra kvartalet är 43,5 (32,4) MSEK med en förbättrad marginal om 6,2 (5,1) procent.
Den ekonomiska krisen i pandemins spår har påverkat Rejlers marknader under det andra kvartalet, framför allt vår verksamhet inriktad mot tillverkande industri. Områdena energi, telekom, smarta fastigheter och infrastruktur har klarat sig bättre. Totalt sett är vi nöjda med orderingången i den rådande marknadssituationen. Detta är ett bevis på framgångsrikt säljarbete och att Rejlers varumärke anses tryggt i turbulenta tider bland de nordiska inköparna av kvalificerade ingenjörstjänster”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta:
Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se
Anna Jennehov, finanschef, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli kl. 12.00 CEST.

Om Rejlers 
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com