Delårsrapport Rejlers AB januari – mars 2022

Report this content

Januari - mars

  • Nettoomsättningen ökade med 25,3% till 849,1 MSEK (677,4)
  • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar ökade till 18,4% (-4,2)
  • EBITA ökade till 76,4 MSEK (34,4), och EBITA-marginalen ökade till 9,0% (5,1)
  • EBIT ökade till 60,2 MSEK (24,2). EBIT är påverkat av förvärvskostnader om 5,6 MSEK (4,1) och rörelsemarginalen ökade till 7,1% (3,6)
  • Finansnettot uppgick till 2,3 MSEK (15,2)
  • Resultat efter skatt ökade till 48,0 MSEK (31,7)
  • Resultat per aktie före utspädning ökade till 2,38 SEK (1,61) och efter utspädning till 2,33 SEK (1,57)

Kommentar av vd och koncernchef
”Första kvartalet 2022 visar Rejlers ett nytt rekordresultat, som är 122 procent högre jämfört med fjolårets första kvartal. EBITA-marginalen för kvartalet stiger till 9,0 (5,1) procent, ytterligare ett steg på vägen mot våra långsiktiga mål. Vår omsättning ökar med 25,3 procent till 849,1 MSEK tack vare högre debiteringsgrad och ökade priser i en god marknad”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta: 
Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se 
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 kl. 13:00 CEST.

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers 2600 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2021 omsatte bolaget 2,9 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com