Delårsrapport Rejlers AB januari – september 2020

Report this content

Juli – september, inkl Embriq juli - augusti

 • Nettoomsättningen minskade med 2,9% till 537,3 MSEK (553,4), påverkad av avyttrad verksamhet
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till -4,6% (6,5)
 • Justerad EBITA uppgick till 25,6 MSEK (26,5) och justerad EBITA-marginal uppgick till 4,8% (4,8)
 • Reavinst avseende avyttrad verksamhet uppgår till 233,2 MSEK (0)
 • EBITA ökade till 258,8 MSEK (26,5) och EBITA-marginalen uppgick till 48,2% (4,8)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 12,19 (0,71) och efter utspädning till SEK 11,92 (0,71)

Januari – september, inkl Embriq januari - augusti

 • Nettoomsättningen ökade med 9,8% till 1 977,5 MSEK (1 800,3)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 0,5% (3,5)
 • Justerad EBITA ökade till 113,4 MSEK (97,5) och justerad EBITA marginal ökade till 5,7% (5,4)
 • Reavinst avseende avyttrad verksamhet uppgår till 233,2 MSEK (0)
 • Omstruktureringskostnader uppgick till 18,4 MSEK (0)
 • EBITA ökade till 328,2 MSEK (97,5) och EBITA-marginalen uppgick till 16,6% (5,4)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 14,02 (3,16) och efter utspädning till SEK 13,72 (3,16)

Juli – september, kvarvarande verksamhet

 • Nettoomsättningen ökade med 8,0% till 488,8 MSEK (452,8)
 • EBITA ökade till 20,6 MSEK (20,0) och EBITA-marginalen uppgick till 4,2% (4,4)
 • Finansnettot uppgick till -17,7 MSEK (-0,8) påverkat av omräkning av kassa i NOK samt utköp av minoriteter
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,5 MSEK (7,2)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 0,08 (0,40) och efter utspädning till SEK 0,07 (0,40)

Januari – september, kvarvarande verksamhet

 • Nettoomsättningen ökade med 16,2% till 1 735,7 MSEK (1 493,3)
 • Justerad EBITA ökade till 93,0 MSEK (78,4), och justerad EBITA marginal uppgick till 5,4% (5,3)
 • Omstruktureringskostnader uppgick till 18,4 MSEK (0)
 • EBITA uppgick till 74,6 MSEK (78,4) och EBITA-marginalen uppgick till 4,3% (5,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till 23,6 MSEK (42,1)
 • Finansnettot uppgick till -27,0 MSEK (-1,2) påverkat av omräkning av kassa i NOK med -16 MSEK och utköp av minoriteter -4,2 MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 1,20 (2,33) och efter utspädning till SEK 1,17 (2,33)

Kommentarer av vd och koncernchef

”Tack vare kraftfulla åtgärder uppnådde Rejlers trots pågående pandemi ett klart godkänt EBITA-resultat och marginal för årets tredje kvartal. För årets första nio månader ökade Rejlers justerade EBITA (EBITA exklusive engångsposter) från 97,5 MSEK till 113,4 MSEK och omsättningen ökade till  1 977,5 (1 800,3) MSEK”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta:

Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se 
Anna Jennehov, finanschef, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 14.00 CEST.

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2200 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com