Delårsrapport Rejlers AB januari – september 2021

Report this content

Juli - september

 • Nettoomsättningen ökade med 28,8% till 629,6 MSEK (488,8)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar ökade till 19,4% (-4,6)
 • EBITA ökade till 28,6 MSEK (20,6) och EBITA-marginalen ökade till 4,5% (4,2)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 21,6 MSEK (15,4) och rörelsemarginalen ökade till 3,4% (3,2)
 • Finansnettot uppgick till -1,2 MSEK (-17,7)
 • Resultat efter skatt ökade till 15,6 MSEK (1,5)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 0,79 SEK (0,08) och efter utspädning till 0,77 SEK (0,07)
 • Den 1 oktober beslutades på en extrastämma, enligt styrelsens förslag, om en utdelning om 3,50 kr per aktie, motsvarande 69 miljoner kronor

Januari - september

 • Nettoomsättningen ökade med 18,9% till 2 062,9 MSEK (1 735,7)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar ökade till 8,6% (0,5)
 • EBITA ökade till 116,0 MSEK (74,6) och EBITA-marginalen ökade till 5,6% (4,3)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 92,4 MSEK (55,6)
 • Finansnettot uppgick till 5,6 MSEK (-27,0)
 • Resultat efter skatt ökade till 78,7 MSEK (23,6)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 4,00 SEK (1,20) och efter utspädning till 3,91 SEK (1,17)

”Årets tredje kvartal, liksom dess första nio månader, fortsätter Rejlers att leverera hög tillväxt samt förbättrade resultat och marginaler. EBITA-resultatet ökar med cirka 40 procent till 28,6 MSEK i det tredje kvartalet och vi går med bra fart in i sista kvartalet 2021”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta: 
Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se 
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl. 13:00 CEST.

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2020 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com