E.ON tecknar ramavtal med Rejlers

Report this content

Rejlers har tecknat ett brett ramavtal med E.ON gällande tekniska konsulttjänster. Avtalet innebär att Rejlers fördjupar samarbetet med E.ON och fortsätter att stötta bolaget i arbetet med att skapa hållbara energilösningar. Avtalet löper på tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

Rejlers har tecknat ramavtal med E.ON Sverige AB och E.ON Energidistribution AB. Avtalet omfattar teknikkonsulttjänster inom samtliga kompetensområden som Rejlers erbjuder, däribland projektledning, bygg- och anläggning, dokumentation, elkraft, IT, mätning, HSE, reglering, tillstånd samt produktionsrelaterade tjänster. Avtalet gäller under perioden 2021 till 2023 med option på förlängning i ytterligare ett år.

- Vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete inom flera tekniska områden samtidigt som vi breddar perspektivet och får möjlighet att ytterligare bidra till E.ON:s utveckling och samhällets energiomvandling, säger Jonas Böös, kundansvarig på Rejlers.

Med rötterna i energi och kraftsystem, har Rejlers idag en stark expertis inom området och kan erbjuda ett helhetsperspektiv med fokus på innovativa energilösningar. E.ON levererar el, värme och smarta energilösningar lösningar till ca. 1 miljon privat- och företagskunder i Sverige. Bolagets mål är att ställa om till 100 procent förnybar och återvunnen energi senast år 2025 och Rejlers hjälper nu E.ON i arbetet mot att nå målen.

För ytterligare information kontakta:
Sara Kimell, divisionschef Energy, Rejlers Sverige, 070 144 38 99, sara.kimell@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2020 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar