Förändring av antal röster i Rejlerkoncernen AB

(REJL B)
Enligt begäran från aktieägare har bolaget omvandlat 1 250 aktier av serie A till aktier av serie B i enlighet med bolagsordningens omvandlingsförbehåll.

Efter förändringen uppgår det totala antalet aktier oförändrat till 11 321 721 aktier fördelat på 1 251 250 aktier av serie A (10 röster per aktie) och 10 070 471 aktier av serie B (1 röst per aktie). Totala antalet röster i bolaget uppgår till 22 582 971.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24
Lars Solin, CFO, tel. 073-386 15 20
www.rejlers.se

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom. Rejlers aktie är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2011 kl 09.00.

Prenumerera

Dokument & länkar