Ledningsförändring på Rejlers

Report this content

Rejlers vd och koncernchef Viktor Svensson och Rejlers Sveriges vd Jonas Thimberg har kommit överens om att Jonas idag lämnar sin befattning som vd för den svenska verksamheten.

Jonas Thimberg har arbetat inom koncernen i 17 år. Bland annat som regionchef för Västsverige, divisionschef för Installation och vice vd i Rejlers Sverige. Sedan  januari 2016 har Jonas Thimberg varit vd för Rejlers Sverige AB och ingått i företagets koncernledning.

- Jonas Thimberg har under 17 år bidragit till att utveckla Rejlers som bolag och jag tackar honom för den utmärkta insats han har gjort för Rejlers. Jag går härmed in även som tillförordnad vd för den svenska verksamheten och parallellt har rekryteringen av en vd för Rejlers Sverige inletts. Nu fortsätter arbetet mot ett mer effektivt, lönsamt och hållbart Rejlers, säger Viktor Svensson.

För ytterligare information kontakta:
Viktor Svensson; vd och koncernchef, tel. 070-657 20 26, e-post: viktor.svensson@rejlers.se
Mikael Lingefelt; tf. finanschef, tel. 070-929 09 55, e-post: mikael.lingefelt@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2017 omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 14.00 CET.Prenumerera

Dokument & länkar