Planetcon Oy blir en del av Rejlers Finland

Report this content

Rejlers Finland har stärkt sin kompetens inom byggteknik och förvärvat hela aktiekapitalet i Planetcon Oy den 1 oktober 2020. Som ett resultat av förvärvet blir Planetcon ett dotterbolag till Rejlers affärsområde Buildings, Rejlers PM Building Technology.  

Planetcon Oy har ca 20 medarbetare, grundades år 2000 i Jyväskylä och har specialiserat sig på expert- och byggherretjänster inom byggteknik.

"Rejlers kompetens och erfarenhet inom byggnadsteknisk design fördjupar Planetcons kompetens inom byggnadsteknik, konstruktion och experttjänster. Samtidigt kommer kunderna och vår egen personal att njuta av fördelarna med ett större företag och flexibiliteten hos en liten aktör", säger Jari Vekkeli, vd Planetcon Oy.  

Rejlers förstärker sin verksamhet i områdena Jyväskylä, Tammerfors och Åbo, där Planetcon hittills har varit verksamt. Samtidigt kommer Rejlers Buildings att få ett nytt affärsområde, Rejlers PM Building Technology, vars kärna utgörs av experterna från Planetcon.

"I linje med Rejlers strategi diversifierar vi vårt utbud, stärker våra befintliga designtjänster och breddar vårt erbjudande. Genom förvärvet kan vi nu erbjuda våra kunder ett än mer omfattande tjänsteutbud", säger Kirsi Hautala, affärsområdeschef Rejlers Buildings i Finland.

För ytterligare information kontakta:
Seppo Sorri, landschef, Rejlers Finland Oy, +358 44 574 5034, seppo.sorri@rejlers.fi
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, +46 70 477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2200 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com

Om Planetcon
Planetcon Oy är ett av Finlands ledande övervakningsföretag som specialiserat sig på byggnadsteknik. I byggprojektet ansvarar vi för hanteringen av de olika faserna och helheterna. Vi bevakar beställarens, fastighetsägarens och användarens intressen, vid behov under byggnadens hela livscykel. Vi ser till att byggnadens tekniska system överensstämmer med målen, planerna och föreskrifterna och att de också fungerar på bästa möjliga sätt. Våra tjänster omfattar byggteknisk konstruktion och övervakning, konditionsbedömningar och -studier, energi- och inomhusluftslösningar samt mättjänster. Planetcon Oy:s omsättning år 2019 var ca 2,3 miljoner euro och företaget sysselsätter ca 20 personer. www.planetcon.fi

Prenumerera

Dokument & länkar