Rejlers årsredovisning för 2020 är publicerad

Report this content

Rejlers årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.rejlers.com/se

Rejlers har också publicerat en Progress Report, som finns tillgänglig här: progressreport.rejlers.com På hemsidan finns även bolagets Hållbarhetsrapport för 2020 tillgänglig.

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2020 kan beställa det via arsredovisning@rejlers.se.

 

För ytterligare information kontakta:
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

 

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 1400 CEST.
 

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2020 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com