Rejlers årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018 är publicerad

Report this content

Rejlers årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018 finns nu tillgängliga på företagets hemsida www.rejlers.com/se. Årsredovisningen är uppdelad i två delar, en företagspresentation och en legal årsredovisning.

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i början av maj och kan beställas genom att skicka ditt namn och din adress via e-post till arsredovisning@rejlers.se.

För ytterligare information kontakta:

Anna Jennehov, CFO, 073-0740670, anna.jennehov@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Information är sådan som Rejlers AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 16.00 CET.

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 70 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2018 omsatte Rejlers 2,4 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar