Rejlers bidrar till kvalificerade jobb för nyanlända

Tillväxtverket har beviljat stöd till en förstudie under utlysningen ”Främja enkla jobb och enklare vägar till jobb”, vilken syftar till att skapa anställningar genom järnvägs- och teknikutbildning för nyanlända. Uppdraget genomförs av Rejlers AB i samarbete med Nässjö Näringsliv AB/Nordic Infracenter.

I förstudien ska nya modeller analyseras för utvärdering av anställningsbarhet och matchning mot arbetsgivarnas krav baserat på språkkunskaper, personlighetsprofiler, yrkeskompetens och förståelse för det svenska arbetssättet. Urvalsmodellerna kommer att spela en stor roll i att hitta de mest lämpliga individerna för en kommande anställning efter genomförd utbildning. Ett underliggande syfte är att skapa förutsättningar för att kunna starta fler liknande projekt för andra yrken.

-Att få arbeta tillsammans med branschen och samhället för att på kort tid skapa arbetsstolta kvalificerade anställda av tidigare bidragstagande nyanlända är en otrolig ära. Tillsammans ser vi hur vi på Rejlers bidrar till hur bygden, branschen och samhället utvecklas genom relativt små insatser, samtidigt som vi ger nyanlända individer en större chans till en ljusare framtid, säger Martin Ångman utvecklingskonsult på Rejlers.

- Genom att ta fram utbildningskoncept som ska leda till kvalificerade jobb för nyanlända bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och till återväxten av personal i branschen, säger Lisa Rejler Investor Relations & CSR-chef på Rejlers.

Rejlers har tidigare fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram ett liknande utbildningskoncept för nyanlända ingenjörer. Fler projekt kommer att startas inom kort och konceptet ska utvecklas vidare dels inom järnväg men även för andra branscher.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Martin Sivik Ångman; konsult, tel. 072-402 75 41, e-post: martin.angman@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar