Rejlers Embriq satsar på digitalisering i Norden

Rejlers gör en storsatsning för att utnyttja den potential som finns i digitalisering av infrastruktur och smart hantering av stora datamängder. Därför genomför vi nu en operativ och marknadsmässig konsolidering av de bolag som nu ingår i Rejlers IT Solutions, vilka i fortsättningen kommer att vara samlade under namnet Rejlers Embriq. 

Rejlers Embriq, Energitjänster och ComIT blir ett
Rejlers Embriq AS, Embriq AB, Rejlers Energitjänster AB och Rejlers ComIT AB har i dagsläget många likheter när det gäller strategi, kompetens, kunder, produkter och tjänster. För att dra full nytta av synergieffekterna samlar vi nu dessa bolag med en gemensam nordisk ledning. Rejlers Embriq förväntar sig en kraftig tillväxt på marknader som energi, detaljhandel och transport.

Ökat marknadsavtryck genom bättre synlighet
- Rejlers Embriq kommer att få ett ökat avtryck på marknaden genom en mer enhetlig framtoning. Med vår långa erfarenhet och befintliga kundportfölj i alla de nordiska länderna kommer det nya området att vara mycket väl positionerat för att erbjuda digitalisering av fysisk infrastruktur, säger Thomas Pettersen, vd för Rejlers Embriq.

Betydande aktör inom digitalisering
- De åtgärder som vi nu genomför innebär nya möjligheter för våra medarbetare, genom att vi skapar en otroligt kraftfull kompetensorganisation som ska utveckla och leverera en rad nya och spännande produkter och tjänster under de närmaste åren, säger Thomas Pettersen, och fortsätter:
- Vi lever i extremt spännande tider där digitalisering och en smart hantering av stora datamängder innebär flera nya möjligheter för våra kunder. Till exempel kan man uppnå betydande förbättringar och kostnadsbesparingar genom proaktiv och intelligent drift, och åstadkomma bättre beslutsunderlag genom maskininlärning och mönsterigenkänning.

Januari 2017
Arbetet med den operativa och marknadsmässiga samordningen pågår och Rejlers Embriq kommer från och med januari 2017 att vara en integrerad enhet. Totalt kommer Rejlers Embriq att ha cirka 150 medarbetare och en årlig omsättning på cirka 350 miljoner norska kronor. Rejlers Embriq kommer att ha kunder i samtliga nordiska länder, och vara särskilt väl positionerat inom digitalisering av fysisk infrastruktur, där man har en solid kompetens och betydande marknadsandelar inom energisektorn (Smart Grid-teknik), samt detaljhandels- och transportsektorerna.

2020-3030-4040
Peter Rejler kommenterar den nya satsningen:
- Det här ligger helt i linje med vår vision om ”2020-3030-4040” och jag ser fram emot att följa Rejlers Embriq framöver. De är vår spjutspets inom digitalisering av fysisk infrastruktur.”  

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Thomas Pettersen; vd Rejlers Embriq, tel. +47 950 22 323, e-post: thomas.pettersen@embriq.no

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2015 omsatte Rejlers 1,9 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2200 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar