Rejlers Embriq tecknar avtal med L&T Infotech om IT-tjänster

Rejlers Embriq har tecknat avtal med indiska L&T Infotech om leveranser av IT-tjänster inom infrastruktur till ett värde av cirka 60 miljoner norska kronor. Tjänsterna produceras i Norge och levereras i Norge och Sverige.

Infrastrukturtjänster
Avtalet omfattar infrastruktur levererat som en tjänst, Infrastructure as a Service (IaaS), inklusive datalagring, serverkapacitet och övrig högteknologisk serverinfrastruktur levererad från hybrida datacenter. Avtalet har ett sammanlagt värde om cirka 60 miljoner norska kronor över den 5 år långa avtalsperioden. I avtalet ingår också ett antal optioner för relevant utvidgning och tilläggstjänster.

Om Rejlers Embriq
Rejlers Embriq designar, utvecklar och förvaltar IT-lösningar. Rejlers Embriq är ett norskt integrerat högkompetent företag med 120 anställda och en årlig omsättning på cirka 260 miljoner kronor. Vi bidrar till att skapa affärsmässiga vinster för våra kunder genom smarta val och strategisk användning av IT, vilket bidrar till innovation för våra kunder och ökar deras konkurrenskraft. Rejlers Embriq levererar tjänster till kunder i hela Norden och är representerat i Oslo, Halden, Drammen och Göteborg. Rejlers Embriq ingår i den svenska börsnoterade  Rejlerkoncernen. www.embriq.no

Om L&T Infotech
L&T Infotech är en global leverantör av IT-tjänster och IT-lösningar. Företaget är ett helägt dotterbolag till Larsen & Toubro (L&T), ett globalt miljardkonglomerat och Indiens största konglomerat inom teknik, ingenjörsvetenskap, byggnadsindustri, tillverkning och finansiella tjänster, med global verksamhet. L&T Infotech har huvudkontor i Mumbai, Indien. www.lntinfotech.com

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Thomas Pettersen, vd Rejlers Embriq, +47 950 22 323, e-post: thomas.pettersen@embriq.no

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 100 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2015 omsatte Rejlers 1,9 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2016 kl 08.00.

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns närmare 2400 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar