Rejlers Embriq vinner avtal med Troms Kraft Nett

Rejlers Embriq ingår avtal med Troms Kraft Nett om leverans av plattformen Quant SmartGrid för hantering av data från över 70 000 automatiska elmätare. I leveransen ingår också integrationsplattformen Quant Flow, och leveransen som helhet görs i form av en tjänsteleverans.

Centralt nätbolag
Quant kommer att hantera datainsamling och validering av data från över 70 000 automatiska elmätare som Troms Kraft Nett ska installera hos alla sina kunder före den 1 januari 2019. Troms Kraft Nett är det största nätbolaget framför NTE i Trøndelag, och genom sin centrala placering i Nordnorge är Troms Kraft Nett en mycket spännande kund för Rejlers Embriq.

Framtidsinriktad tjänsteleverans
– Vi står inför stora investeringar i elnätet, där digitalisering och hantering av enorma datamängder är helt centralt, säger Erling Dalberg, VD på Troms Kraft Nett. För oss har det varit mycket viktigt att investera i bra teknik som är skalbar för framtidens utmaningar. Därför väljer vi att skaffa ett marknadsledande och väletablerat system som Quant, säger Dalberg, och tillägger: – Vi ville också välja en lösning som ger oss ett framtidsinriktat och fullständigt driftsstöd, där vi kan tillföra funktionalitet efter behov. Detta löser vi mycket bra i och med att leveransen görs i form av en tjänsteleverans.

Marknadsledande
– Vi är mycket nöjda med att också Troms Kraft Nett väljer Quant SmartGrid-plattformen, säger Espen Kåsin, chef för Software hos Rejlers Embriq. Avtalet omfattar i utgångsläget ca 70 600 mätpunkter som Troms Kraft Nett har i dag, men båda parter förväntar sig ytterligare tillväxt.

– Vi tycker att det är mycket spännande att Troms Kraft Nett väljer att göra detta som ett tjänsteinköp, det är en framtidsinriktad leveransform som vi redan har goda erfarenheter av, berättar Kåsin. Han understryker att avtalet också inkluderar integrationsplattformen Quant Flow och tillägger: – I och med den här leveransen befäster vi vår position som självklart marknadsledande leverantör på den norska marknaden med Quant SmartGrid-plattformen som har valts av kunder som Agder, Hafslund, Nettalliansen, Lyse och nu även Troms Kraft, avslutar Kåsin. 

Om Troms Kraft Nett
Troms Kraft Nett AS ingår i Troms Kraft-koncernen och är ett av Norges största nätbolag. Bolaget utvecklar, övervakar och underhåller nät på totalt 10 000 km. Troms Kraft Nett AS har i sitt koncessionsområde ca 70 000 mätare fördelat på 15 av 24 kommuner i Troms fylke.

Om Rejlers Embriq
Embriq ingår i Rejlers och designar, utvecklar och förvaltar IT-lösningar inom verksamhetsområdena Consulting, Operations och Software. Rejlers Embriq är ett norskt högkompetent företag med 120 anställda och en årlig omsättning på ca 230 miljoner kronor. Embriq bidrar till affärsmässiga vinster för sina kunder genom smarta val och strategisk användning av IT. Embriq levererar tjänster till kunder i hela Norden och är representerat i Oslo, Halden, Drammen och Göteborg. Mer information: www.embriq.no

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Thomas Pettersen, vd Rejlers Embriq, tel. +47 950 22 323,e-post: thomas.pettersen@embriq.no

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 100 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2014 omsatte Rejlers 1,7 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar