Rejlers får uppdrag av E.ON

(REJL B)
Rejlers har anlitats av E.ON Värme i Malmö. Uppdraget handlar om att ta fram ny eldokumentation som ska underlätta framtida underhåll av fjärrvärme-nätet i regionen.

I uppdraget ingår att rita om och kontrollera äldre dokumentation av elutrustningen i 300 ventilkammare och pumpanläggningar som är anslutna till det befintliga fjärrvärmenätet. Dokumentationen ska underlätta för E.ONs framtida arbete med att underhålla fjärrvärmenätet på ett säkert sätt.

Uppdraget kommer att sysselsätta två till tre medarbetare från Rejlers de närmaste åren.


För ytterligare information kontakta:
Eva Nygren; vd och koncernchef, tel. 073-412 66 60, e-post: eva.nygren@rejlers.se
Rebecka Oxelström; kommunikationschef, tel. 073-412 66 75, e-post: rebecka.oxelstrom@rejlers.se
www.rejlers.se

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom. Rejlers aktie är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.

Prenumerera

Dokument & länkar