Rejlers förnyar avtalet för energideklarationer med Olav Thon Gruppen

Rejlers har förnyat ramavtalet med Olav Thon Gruppen AS som gäller energideklarationer av byggnader och energianalyser av tekniska anläggningar med fokus på energieffektiv drift och energieffektivitet. Det är ett ramavtal som Rejlers har haft ända sedan regelverket för energideklaration infördes i Norge 2010. Avtalet omfattar Olav Thon Gruppen, inklusive AMFI.

Som en del av avtalet ska Rejlers genom sin breda kompetens energideklarera nya och befintliga byggnader i fastighetsportföljen, komma med förslag på energieffektiviserande åtgärder, och genomföra energianalyser av tekniska anläggningar. Enligt reglerna ska tekniska anläggningar energianalyseras vart fjärde år och byggnader vart tionde år.

- Vi är stolta över att ha fått förnyat förtroende och att vi även i fortsättningen får vara en viktig leverantör och partner till Olav Thon Gruppen, säger Petter Arnesen, divisionschef på Rejlers Norge.

- Genom energideklarationerna och samarbetet med Rejlers vill vi lägga ännu större fokus på energieffektivitet och energibesparande åtgärder, säger Thor-Erik Kolsrud, chef för drift och underhåll inom Olav Thon Gruppen. Vi ser tydliga miljömässiga och ekonomiska vinster med att genomföra åtgärderna i energideklarationsrapporterna, fortsätter han.

Om Olav Thon Gruppen
Olav Thon Gruppen ägs av Olav Thon Stiftelsen och verkar framför allt inom fastighets- och hotellnäringen. Gruppen är uppdelad i två divisioner: Thon Property är ledande på fastighetsmarknaden med 104 köpcentrum och cirka 500 kommersiella fastigheter. Thon Hotels är en av Norges ledande hotellkedjor med 65 hotell och 9 300 rum i Norge. Olav Thon Gruppen hade 2014 en omsättning på 8,8 miljarder kronor.

Detta är energideklaration av kommersiella fastigheter
Energideklaration är obligatoriskt för alla som ska sälja eller hyra ut kommersiella fastigheter. Alla kommersiella fastigheter över 1 000 m² måste vara energideklarerade. Syftet med energideklarationen är att det ska finnas information på marknaden om bostäders, byggnaders och tekniska anläggningars energistatus. Dessutom vill man skapa möjligheter till förbättringar och därigenom stimulera intresset för konkreta energieffektiviserande åtgärder och byte till förnybara energikällor, och ge en korrektare värdering av bostäder och fastigheter när de säljs eller hyrs ut. Energianalysen av värmepannor och klimatanläggningar ska bidra till att systemen fungerar effektivt och med minimal miljöpåverkan. Det är norska vatten- och energimyndigheten (NVE) som administrerar regelverket.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Petter Arnesen, divisionschef Rejlers Norge, +47 951 953 17, e-post: petter.arnesen@rejlers.no

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 100 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2015 omsatte Rejlers 1,9 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2200 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar