Rejlers förvärvar Geosigma

Report this content

Rejlers förvärvar 100% av aktierna i det svenska teknikkonsultbolaget Geosigma Holding AB som totalt förväntas omsätta cirka 175 miljoner kronor under 2020. Geosigma är främst känt för sin ledande kompetens inom berg, hydrogeologi och förorenad mark men har även etablerade marknadspositioner inom geoteknik, mark/gata/VA-projektering samt bygg- och anläggningskonstruktion. Geosigma stärker Rejlers erbjudande inom dessa tillväxtområden som härigenom ökar sin exponering mot offentliga beställare.

Geosigma, grundat 1991, har kontor i centrala Stockholm, Uppsala och Göteborg. Bolaget erbjuder tjänster inom miljö, vatten, berg, geoteknik, mark/gata/VA-projektering, landskapsarkitektur samt bygg- och anläggningskonstruktion. Geosigma är mest känt för sin ledande kompetens inom berg, hydrogeologi och förorenad mark. Bolaget har drygt 140 medarbetare och förväntas omsätta cirka 175 miljoner kronor under 2020. EBITA-marginalen väntas uppgå till cirka 8 procent för samma period. Bland Geosigmas största kunder finns Trafikverket och Svensk Kärnbränslehantering.

Köpeskillingen uppgår till cirka 172 miljoner kronor och betalas med kontanta medel. Konsolidering av Geosigma sker från och med 1 december 2020. Geosigma bildar från första dagen en ny division i Rejlers Sverige AB med Geosigmas vd Per Aspemar som divisionschef och medlem av Rejlers Sveriges ledningsgrupp. Rejlers Sverige får med Geosigma sin femte branschfokuserade division och täcker Sverige genom närmare 40 kontor från Malmö till Luleå. Förvärvet av Geosigma medför transaktions- och integrationskostnader om cirka 5 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2020.

“Förvärvet av Geosigma stärker den interna expertisen och vår position inom miljö och samhällsbyggnad och vi kan nu erbjuda våra kunder inom industrin, energi, byggnad och infrastruktur konsulttjänster i form av helhetslösningar. Med detta förvärv kan vi ännu bättre stötta våra kunder genom ett omfattande djup och stor bredd i kompetens”, säger Jenny Edfast, vd för Rejlers Sverige AB.

“Jag ser väldigt positivt på att Geosigma blir en del av just Rejlers. Rejlers har en bolagskultur som liknar vår med en bra blandning av affärsmässighet, lärande och det personliga. Som en del av Rejlers kan vi erbjuda våra kunder ett bredare utbud av tjänster och fortsätta vara en högt värderad partner med hög expertis och pålitlighet som vårt signum”, säger Per Aspemar, vd för Geosigma Holding AB.

För ytterligare information kontakta:      
Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se
Anna Jennehov, finanschef, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se
Jenny Edfast, vd Rejlers Sverige AB, 070-649 64 13, jenny.edfast@rejlers.se
Per Aspemar, vd Geosigma Holding AB, 072-573 73 77, per.aspemar@geosigma.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 december 2020, kl. 10:00 CET.

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar