Rejlers förvärvar Helenius Ingenjörsbyrå

Report this content

Rejlers förvärvar 100% av aktierna i det svenska teknikkonsultbolaget Helenius Ingenjörsbyrå AB (”Helenius”) som förväntas omsätta ca 100 miljoner kronor med drygt 20% EBITA-marginal under 2021. Helenius är en ledande installationskonsult inom miljö- VVS- och energiområdet och har cirka 70 medarbetare och cirka 20 underkonsulter i Stockholm och Uppsala. Förvärvet stärker Rejlers erbjudande inom divisionen Buildings, särskilt med avseende på VVS, miljö, energi och projektledning och kommer att göra Rejlers ännu mer konkurrenskraftiga på marknaden, i synnerhet vad avser större projektåtaganden.

Helenius, grundat 1965, har kontor i Stockholm och Uppsala. Bolaget erbjuder tjänster inom miljö, VVS och energi och är särskilt välrenommerade för sin spetskompetens inom VVS och projektledning. Bolaget har varit delaktigt i ett antal välkända projekt, såsom Slussen, Biomedicum och Celsius-projektet samt NAV som är ett relativt nytt projekt där ett nytt akutsjukhus i Västerås ska byggas.

Bolaget har i dagsläget ca 70 medarbetare och cirka 20 underkonsulter och förväntas omsätta ca 100 miljoner kronor under 2021 med en EBITA-marginal om drygt 20%. Den förväntade omsättningen och resultatet för 2021 ligger väl i linje med hur bolagets finansiella utveckling sett ut under de senaste åren.

Förvärvet av Helenius innebär att divisionen Buildings inom Rejlers Sverige går från en förväntad omsättning på 360 MSEK till 460 MSEK på årsbasis. För Rejlers är det strategiskt viktigt att vara och förbli en av landets främsta teknikkonsulter inom bygg- och fastighetsbranschen - en marknad under snabb framdrift mot att utveckla det svenska fastighetsbeståndet hållbart med fokus på energieffektivitet och digitalisering. Med Helenius stärker Rejlers Buildings sin marknadsposition väsentligen och erbjudandet till kunderna blir betydligt mer komplett med både bred och djup expertis inom el, VVS-, miljö-, energi- och projektledning. Rejlers blir en starkare helhetsleverantör på marknaden i och med förvärvet av Helenius.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 165 miljoner kronor och erläggs dels med nyemitterade aktier av serie B i Rejlers om 61 miljoner kronor, dels kontant med 104 miljoner kronor. Därutöver kan Rejlers på vissa villkor komma att erlägga kontanta tilläggsköpeskillingar om maximalt ytterligare 50 miljoner kronor, baserat på kommande tre års lönsamhet.

Konsolidering av Helenius väntas ske från och med 1 februari 2022 och bolaget blir ett eget affärsområde inom divisionen Buildings i Rejlers Sverige AB.

“Med sin erkända spetskompetens stärker Helenius ytterligare vår position inom divisionen Buildings. Vi arbetar redan dagligen nära tillsammans på olika projekt, våra företagskulturer och värderingar liknar varandra och jag är övertygad om att vi kommer att trivas utmärkt tillsammans. Helenius var en gång en del av Rejlers och det känns roligt och lite högtidligt att hälsa dem välkomna hem igen efter 30 år som eget bolag”, säger Jenny Edfast, vd för Rejlers Sverige AB.

“Det känns naturligt och rätt att bli en del av Rejlers. Vi känner varandra väl och arbetar bra tillsammans och som en del av Rejlers kan vi erbjuda våra kunder ett bredare utbud av tjänster och våra anställda många nya spännande utmaningar”, säger Arne Wallström, vd i Helenius Ingenjörsbyrå AB.

För ytterligare information kontakta:       
Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se
Anna Jennehov, finanschef, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se
Jenny Edfast, vd Rejlers Sverige AB, 070-649 64 13, jenny.edfast@rejlers.se
Arne Wallström, vd Helenius Ingenjörsbyrå AB, 070-826 55 01
arne.wallstrom@helenius.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 december 2021, kl. 08:00 CET.

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2020 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com

Prenumerera

Dokument & länkar