Rejlers förvärvar Orbion Sverige och fördubblar sin verksamhet inom telekom

Rejlers har per den 16 november 2015 ingått avtal att förvärva 100 procent av aktierna i Orbion Consulting AB Sverige från Relacom Management AB. I och med förvärvet etablerar sig Rejlers som ett av Sveriges största teknikkonsultföretag inom telekomsektorn. Av Rejlers cirka 1 200 teknikkonsulter i Sverige är från och med i dag 270 av dem telekomkonsulter.

Genom förvärvet blir Rejlers närmare 2 100 medarbetare. Orbion Consulting har 150 medarbetare i Sverige och beräknas ge en omsättning på 30 MSEK under kvarvarande del av 2015 samt 200 MSEK i omsättning under en 12 månadsperiod. Samgåendet är i linje med Rejlers strategi att växa inom infrastruktur och gör det möjligt att erbjuda ett allt större utbud av specialiserade tjänster och totala projektansvar inom telekomverksamheten.

Orbion Consulting är ett teknikkonsultbolag som erbjuder tekniska och juridiska konsulttjänster inom nätinfrastruktur och kommunikation. Företaget arbetar med att utveckla, projektera, driftsätta och driva projekt inom nätinfrastruktur och kommunikation.

Stark expansion inom telekomområdet
Rejlers har på senare år vuxit snabbt inom telekomområdet och med köpet av Orbion Consulting Sverige blir Rejlers definitivt en av landets största telekomkonsulter. Rejlers Sverige kommer att få en årlig omsättning på
1 250 MSEK och närmare 1 200 medarbetare. Genom förvärvet uppnår vi tillväxtmålet 3 x 2015.

- Vi har en lång tradition av att bidra till samhällsutvecklingen i vår roll som teknikkonsulter. Telekom är ett viktigt område som är avgörande för tillväxten i hela landet och jag är mycket glad över förvärvet. Orbion Consulting kompletterar Rejlers telekomerbjudande och vi kan nu erbjuda både nya och befintliga kunder attraktiva helhetslösningar inom mobila och fasta telekomnät samt telekominfrastruktur, säger Peter Rejler, vd och koncernchef för Rejlers.

Rejlers och Relacom har i samband med förvärvet tecknat ett samarbetsavtal som ger ytterligare affärsmöjligheter och fördjupar samarbetet.

- Det här är en riktig win-win-affär. Vi har tidigare anlitat Rejlers i några olika projekt och har då sett potentialen att i samarbete med dem kunna erbjuda ett bredare utbud av kvalificerade konsulttjänster, som komplement till våra teknikservicetjänster. Medarbetarna från Orbion Consulting innebär en strategisk komplettering och förstärkning av Rejlers erbjudande inom telekom. Nu får vi en stark konsultpartner inom samtliga våra verksamhetsområden, säger Relacoms koncernchef Veronica Ezeyza-Alvear.

Fakta om Orbion Consulting Sverige
Orbion Consulting Sverige är ett teknikkonsultbolag som erbjuder tjänster inom nätinfrastruktur för telekom. Företaget har cirka 150 anställda, vid 14 kontor. Bland uppdragsgivarna finns nätägare, operatörer, systemleverantörer och entreprenadbolag. Orbion Consulting har varit dotterbolag till Relacom Management AB som ägs av bankerna Nordea, DNB och HSH. Orbions bolag i Finland och Norge berörs inte av affären.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mats Åström; finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: mats.astrom@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2014 omsatte Rejlers 1,7 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2015 kl 08.00.

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar