Rejlers förvärvar SmartHub AS i Norge

Report this content

Rejlers har ingått ett avtal med ägarna av SmartHub AS i Norge om att köpa 100 % av aktierna i bolaget. Rejlers stärker därmed sin position som en ledande oberoende tjänsteleverantör av IoT-infrastruktur i Norden.  

SmartHub AS tillhandahåller insamling, kvalitetskontroll, distribution och hantering av data från cirka 153 000 smarta elmätare för tio nätbolag i Møre och Romsdal i Norge. Samma tio nätbolag är också ägare till SmartHub AS. Avtalet som undertecknats innebär att Rejlers tar över 100 % av aktierna i bolaget, inklusive de driftavtal som bolaget har med de tio nätbolagen.

– Vi är mycket nöjda med att SmartHubs verksamhet drivs vidare av Rejlers, som har bred kompetens och långsiktiga offensiva planer inom denna typ av tjänsteinriktad drift av kritisk infrastruktur, säger Stein Ola Bergheim, styrelseordförande i SmartHub AS.

De driftavtal som SmartHub har med nätbolagen kommer med tiden att fasas över till Rejlers storskaliga tjänsteplattform för IoT-infrastruktur. Här är driftplattformen Quant ett centralt verktyg. Genom avtalet utökar Rejlers sin totala hantering av smarta elmätare till över 2 miljoner i Norden, varav cirka 400 000 ingår i Rejlers övergripande koncept för driftstjänster. Rejlers stärker därmed positionen som en ledande oberoende leverantör av tjänster och verksamheter för IoT-infrastruktur i Norden. 

I ambitionerna för 2020 och framåt ligger även att öka säljaktiviteterna på den svenska marknaden för smarta elmätare. En marknad där investeringarna förväntas stiga väsentligen framöver.

– Vi är mycket nöjda med förvärvet som är ett led i vår ambition att växa. Det ger oss ännu bättre möjligheter att konkurrera om nya liknande avtal på den nordiska marknaden, säger Thomas Pettersen, vd på Rejlers Norge.

Genom förvärvet av SmartHub AS övertar Rejlers tre medarbetare i Molde i Norge samt att det på orten etableras ett regionalt kontor för Rejlers i nordvästra Norge.  

För mer information, kontakta:
Stein Bergheim, styrelseordförande i SmartHub AS, Stein.bergheim@nvn.no + 47 70 27 35 13
Thomas Pettersen, vd Rejlers Norge,
thomas.pettersen@rejlers.no +47 950 22 323

Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, malin.rydberg@rejlers.se +46 70 477 17 00

Om Smarthub AS
SmartHub AS grundades 2012 av tio nätbolag i Møre och Romsdal: Mørenett AS, Istad Nett AS, Neas AS, Nordvest Nett AS, Rauma Energi AS, Sunndal Energi KF, Sykkylven Energi AS, Stranda Energi AS, Nesseet kraft AS och Sandøy Emergi AS. . Samma tio nätbolag utgör också de nuvarande ägarna till företaget och är dessutom företagets kunder för leveranser av datainsamling, kvalitetskontroll, distribution till Elhub och administration av mättjänsten, i enlighet med förordningen om AMS.

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns närmare 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2018 omsatte Rejlers 2,4 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
www.rejlers.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar