• news.cision.com/
  • Rejlers/
  • Rejlers ingår strategiskt partnerskap med Neste genom förvärv och femårigt ramavtal

Rejlers ingår strategiskt partnerskap med Neste genom förvärv och femårigt ramavtal

Report this content

Rejlers har idag ingått avtal om att förvärva strategiskt betydelsefulla verksamheter från Neste Engineering Solutions. De förvärvade verksamheterna har sammanlagt 333 anställda och köpeskillingen för förvärvet uppgår till 21 MEUR. Förvärvet är ett led i nya strategin att växa på befintliga marknader, inom projektbaserad konsultverksamhet och inom energisektorn, vilket kommunicerades i samband med delårsrapporten för det första kvartalet 2019. Transaktionen förväntas slutföras senast den 1 oktober 2019.

I anslutning till förvärvet har parterna ingått ett femårigt strategiskt partnerskapsavtal som ytterligare stärker och fördjupar partnerskapet med Neste – en av Rejlers viktigaste kunder och världens största producent av förnybar diesel framställd av avfall och restprodukter och det högst rankade energiföretaget i världen enligt Corporate Knights Global 100 Most Sustainable Corporations lista för 2019.

De verksamheter som förvärvas har sammanlagt 333 anställda, varav 221 i Finland, 50 i Sverige och 62 i Förenade Arabemiraten (Abu Dhabi) och stärker Rejlers inom energiområdet. Rejlers övertar expertis inom processindustrin, särskilt inom hydrocarbon- och bioindustri där de förvärvade enheterna har årtionden av erfarenhet av uppdrag i alla delar av livscykeln.

På årsbasis omsätter de förvärvade enheterna ca 35 MEUR (varav ca 25 MEUR i Finland) med en rörelsemarginal (EBITA) om ca 10%. Genom transaktionen blir Rejlers ca 2 300 kvalificerade medarbetare.

I samband med transaktionen har Neste and Rejlers ingått ett strategiskt partnerskapsavtal som sträcker sig fem år framåt i tiden. Avtalet gäller alla nya uppdrag för Neste och innehåller bland annat bestämmelser om garanterade beställningsvolymer under löptiden. De förvärvade verksamheterna i Finland (Åbo, Uleåborg, Kotka) och Sverige (Göteborg, Stenungsund) kompletterar Rejlers befintliga konsultverksamhet väl till både kompetens och geografi. Verksamheten i Förenade Arabemiraten (Abu Dhabi) – en region som är en centralpunkt för energiutveckling där över 250 skandinaviska företag är aktiva - kommer att fortsätta att växa i uppdrag mot Skandinaviska och lokala kunder.

Förvärvet finansieras genom banklån om 220 MSEK. Under löptiden kommer Rejlers att överväga att delvis återbetala lånet genom nyemission av aktier, vilket kan komma att ske antingen genom en riktad emission eller genom en företrädesemission. Om en nyemission blir aktuell kommer den att genomföras med stöd av bemyndigande från årsstämman.

Viktor Svensson, VD Rejlers, kommenterar:

”Förvärvet och partnerskapsavtalet stärker vår kompetens inom energiområdet i allmänhet och vår relation till en av våra viktigaste kunder i synnerhet. Vi välkomnar våra nya medarbetare i tre länder till Rejlers och ser fram emot ett fördjupat samarbete med Neste”

Patrick von Essen, VD Neste Engineering Solutions, kommenterar:

”Neste Engineering Solutions roll är att göra det möjligt för Neste att bli en global ledare inom förnybara lösningar och kretsloppslösningar. Det kräver att vi har starka strategiska partners som stöttar och kompletterar oss. Rejlers är starka på den nordiska marknaden och vi har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans. Rejlers och de över 300 erfarna konsulter som överförs från oss kommer att ha en mycket viktig roll som partner till Neste framöver”

Danske Bank Corporate Finance har varit rådgivare till Rejlers i samband med transaktionen.

För ytterligare information kontakta:
Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2019, 07:30 CEST.

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns närmare 2000 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma på sammanlagt 70 orter i Sverige, Norge och Finland. År 2018 omsatte Rejlers 2,4 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar