Rejlers nyrekryterar inom järnvägssektorn i Finland

Rejlers i Finland tecknade i slutet av förra året ett betydande ramavtal gällande tjänster inom järnvägssektorn med FTIA (Finnish Transport Infrastructure Agency), finska motsvarigheten till Trafikverket. Rejlers har idag mer än 120 tekniska experter inom området järnväg, men för att möta den ökade efterfrågan under avtalstiden med FTIA, satsar bolaget nu på en omfattande nyrekrytering inom järnvägssektorn.

Ramavtalet sträcker sig över en tvåårsperiod med möjlighet till förlängning till slutet av 2024, vilket innebär att FTIA kommer att kunna beställa tjänster från Rejlers under fem års tid. Rejlers samarbetar med FTIA sedan flera år tillbaka och inom ramen för avtalet erbjuds tjänster som omfattar säkerhet, eljärnväg och entreprenad för järnvägsbyggande. 

- Rejlers har haft utmärkta resultat i jämförelserna med övriga ramavtalspartners, både i nuvarande avtal och de tidigare, och det är ingen slump, säger Erkki Mäkelä, FTIA:s regionchef för järnvägskonstruktion i södra Finland.

- Vi behöver fler tekniska experter inom den här branschen. Just nu söker vi både seniora och juniora konsulter samt praktikanter som vill engagera sig i våra projekt inom järnvägssektorn, säger Kristian Uusitalo, ansvarig för Rejlers trafikverksamhet i Finland.

För ytterligare information kontakta:
Seppo Sorri, vd Rejlers Finland Oy, +358 44 574 5034, seppo.sorri@rejlers.fi
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, +46 70 477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Fakta om FTIA
Finnish Transport Infrastructure Agency (FTIA), eller Väylä på finska, ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av Finlands offentliga väg- och järnvägsnät samt vattenvägar. FTIA har också till uppgift att underlätta samordningen av trafik och markanvändning.

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar