Rejlers rekryterar Jenny Edfast som divisionschef för Elkraft i Sverige

Jenny Edfast blir ny divisionschef för Elkraft i Rejlers Sverige med tillträde den 8 augusti. Jenny kommer närmast från Pöyry, där hon är Managing Director för Pöyry Swedpower. Martin Angbjär är tillförordnad divisionschef fram till Jennys tillträde.

Jenny är född 1975 och är civilingenjör inom Industriell teknik och management. Jenny har stor erfarenhet av att leda verksamheter inom energiområdet. Hon har haft positioner som vd och teamledare inom såväl statliga organisationer som börsnoterade företag. Jenny har till exempel tidigare arbetat som affärsområdeschef för Power Networks på Vattenfall Power Consultant,

- Jag är väldigt glad över att Jenny ska börja som divisionschef hos oss på Rejlers. Energi är ett av våra viktiga tillväxtområden. Jennys kompetens inom energiområdet och hennes erfarenhet inom ledarskap kommer att vara en stor tillgång i utvecklingen mot våra långsiktiga mål, säger Peter Rejler, vd och koncernchef.

- Jag känner stor glädje att bli en del av Rejlers som jag ser som ett ledande teknikkonsultbolag med engagerade medarbetare och nöjda kunder, säger Jenny Edfast.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Martin
Angbjär; t.f. divisionschef/gruppchef Elkraft, tel. 073-056 86 25 e-post: martin.angbjar@rejlers.se


Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 800 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2014 omsatte Rejlers 1,7 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm
.

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2200 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar