Rejlers samordnar geografisk datahantering för stamnätet i norra Sverige

Rejlers har under det senaste året vunnit 4 uppdrag inom område GIS – geografiska informationssystem, för Svenska kraftnät. GIS är ett geografiskt datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografisk data. Rejlers samlar in och analyserar information rörande geografi, miljö, kultur och terräng som är viktiga beslutsunderlag för Svenska kraftnät i deras projekt för stationer och kraftledningar.

- I det senaste projektet vi vann så agerar vi samordnare i program Nord, dvs vi har där en nyckelroll för samordningen av digital geografisk informationshantering för alla projekt i norra Sverige för Svenska kraftnät, säger Jenny Edfast, affärschef Energy på Rejlers.

GIS-samordnare för program Nord är en ny tjänst hos Svenska kraftnät, vilken innebär att Rejlers tillsammans med Svenska kraftnät kommer vara styrande och rådgivande i hur Svenska kraftnät kommer att arbeta och utveckla sina arbetssätt vad gäller geografisk datahantering. Rejlers kommer också att vara resurs i de löpande projekten för att producera och harmonisera strukturen av hur GIS används.

- Vi kommer vara sammanhållande och ansvara för alla GIS-leveranser i program Nord, säger Jonas Böös, uppdragsansvarig på Rejlers. Programmet omfattar reinvesteringar, utbyggningar samt underhållsprojekt relaterade till Svenska kraftnäts verksamhet. Vi kommer vara tätt involverade med linjen hos Svenska kraftnät i arbetssätt, metodik, system-  och verksamhetsutveckling.

Uppdraget sträcker sig över hela 2018 med möjlighet till förlängning.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Jenny Edfast; affärschef Energy Rejlers Sverige, tel. 070-649 64 13, e-post: jenny.edfast@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar